Corona COVID-19 Update

UPDATE 14/12/2020:

De nieuwe lockdown maatregelen die ingaan op 15/12/2020 maken een expliciete uitzondering voor de uitoefening van medische contactberoepen. Daar vallen wij als medische kliniek onder. Wij blijven derhalve OPEN voor alle consulten en behandelingen.

Uiteraard blijven onze reeds geldende Covid-19 maatregelen van kracht.

Corona COVID-19 maatregelen:

Voor aanvang van je eventuele afspraak in onze kliniek willen wij je graag op de hoogte brengen van het protocol dat wij hanteren ter voorkoming van de verspreiding van het Corona (Covid-19) virus:

 • Bent u onlangs positief getest op het Covid-19 virus, dan bent u weer welkom als u ten minste 48 uur koortsvrij en minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Ook als u met klachten negatief getest bent dient u minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn om u weer toe te kunnen laten.
 • Wij verzoeken u in de kliniek een mondkapje te dragen.
 • Houd er rekening mee dat begeleiding niet is toegestaan. Voor uitzonderingen in specifieke gevallen vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen.
 • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar uw gezondheid. Alleen gezonde cliënten zonder verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn en hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak kunnen worden geholpen.
 • U wordt bij binnenkomst verzocht uw handen te desinfecteren waarna wij uw tempratuur opmeten (op afstand).
 • Wij houden ons waar mogelijk aan 1,5 meter afstand en gebruiken beschermingsmiddelen.
 • Er worden tijdelijk geen warme of koude dranken geschonken.
 • Wij verzoeken u met pin te betalen.
 • Wij geven u geen hand maar onze mooiste glimlach.

Via deze website en onze Facebook-pagina zullen wij je op de hoogte blijven houden van eventuele wijzigingen. Mocht je verder nog vragen hebben, dan kun je ook altijd contact met ons opnemen.

 

Volledig Corona (Covid-19) protocol NVEPC/NVPC

Hieronder volgt de door het RIVM in samenwerking met de beroepsverenigingen NVEPC/NVPC opgestelde leidraad voor plastischchirurgische en cosmetische klinieken:

 1. Gezonde cliënten kunnen worden geholpen. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt geen klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, verhoging/koortskoorts heeft. Daarnaast mogen er geen andere personen in de thuisomgeving met dergelijke klachten zijn. Voorafgaand de afspraak wordt iedere cliënt hiernaar gevraagd. Direct voor aanvang van de behandeling wordt nogmaals de risico-inventarisatie op deze klachten doorgenomen.
 2. Bij binnenkomst van de cliënt wordt zijn/haar temperatuur gemeten. Bij verhoging wordt aan de cliënt kenbaar gemaakt dat de afspraak niet door kan gaan. Pas na 24-uur klachtenvrij kan weer een afspraak gemaakt worden.
 3. Een cliënt zonder voornoemde klachten kan gezien worden in de kliniek, hangt eventueel zijn/haar jas zelf op de daarvoor bestemde plaats en gaat vervolgens handen wassen of desinfecteren volgens instructie.
 4. Alleen gezonde medisch specialisten en/of medewerkers (zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving) werken in de kliniek en met de cliënten.
 5. De werkzaamheden in de kliniek (consulten, injecties, behandelingen en of lokale ingrepen) worden verricht door de medisch specialist geassisteerd door het medisch ondersteunend personeel. Medisch specialisten en ondersteunend medisch personeel behoren tot contactberoepen met kennis van infectiepreventie. Zij zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven.
 6. Iedere medisch specialist en medewerker werkt zoveel mogelijk buiten de 1,5-meterzone en behoudt social distance.
 7. Behandelaren dragen handschoenen, mondkapje en waar nodig een beschermingsbril tijdens elke behandeling.
 8. Er zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimtes. Hierbij wordt een afstand aangehouden van > 1,5 meter.
 9. In de wachtkamer wordt een onderlinge afstand van > 1,5 meter gehouden. Dit betekent praktisch dat cliënten precies op het afgesproken tijdstip en uitsluitend alleen naar binnen mogen komen (dus zonder begeleidende partner/vriend(in), kinderen en indien te vroeg, buiten of in de auto moeten wachten. Iedereen dient zich in de kliniek aan het principe van social distancing te houden.
 10. De medisch specialisten en medisch medewerkers dragen specifieke beroepskleding, die aan het einde van de dag in daarvoor speciaal bestemde wasmanden gaat om vervolgens gereinigd te worden.
 11. Voor en na het contact met elke cliënt wordt handhygiëne toegepast, door gebruik van handalcohol of door het wassen van de handen met zeep.
 12. Na het contact met elke cliënt worden tastvlakken gedesinfecteerd met een desinfectiedoekje of alcohol 70%.
 13. De kliniek communiceert bovenstaande regels en werkwijze duidelijk naar de cliënt en alle medewerkers, zowel schriftelijk als mondeling.