Corona COVID-19 Update

Corona COVID-19 maatregelen:

Voor aanvang van je eventuele afspraak in onze kliniek willen wij je graag op de hoogte brengen van het protocol dat wij hanteren ter voorkoming van de verspreiding van het Corona (Covid-19) virus:
 
1. Heb jij of iemand in jouw directe omgeving hoestklachten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts, dan vragen wij je om de afspraak voortijdig te verzetten.
2. Wij verzoeken je vriendelijk om tot het tijdstip van je afspraak in de auto te wachten en vervolgens alleen naar binnen te komen (dus zonder begeleidende partner/vriend(in) en/of kinderen).
3. Bij binnenkomst wordt je temperatuur (contactloos) gemeten. Bij verhoging kan de afspraak helaas niet doorgaan. Een vervolgafspraak is weer mogelijk zodra je geen verhoging meer hebt.
4. Wij vragen om jouw eventuele jas op de daarvoor bestemde plaats op te hangen en vervolgens je handen te wassen of desinfecteren volgens instructie.
5. In onze wachtkamer wordt een onderlinge afstand van > 1,5 meter gehouden.
6. De werkzaamheden in de kliniek worden uitsluitend verricht door klachtenvrije medisch specialisten en ondersteunend personeel.
7. Er zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimtes. Uitsluitend tijdens behandelingen wordt afgeweken van > 1,5 meter onderlinge afstand. Jouw behandelaar draagt op deze contactmomenten altijd schone handschoenen en mondbescherming.

Via deze website en onze Facebook-pagina zullen wij je op de hoogte blijven houden van eventuele wijzigingen. Mocht je verder nog vragen hebben, dan kun je ook altijd contact met ons opnemen.

 

Volledig Corona (Covid-19) protocol NVEPC/NVPC

Hieronder volgt de door het RIVM in samenwerking met de beroepsverenigingen NVEPC/NVPC opgestelde leidraad voor plastischchirurgische en cosmetische klinieken:

 1. Gezonde cliënten kunnen worden geholpen. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt geen klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, verhoging/koortskoorts heeft. Daarnaast mogen er geen andere personen in de thuisomgeving met dergelijke klachten zijn. Voorafgaand de afspraak wordt iedere cliënt hiernaar gevraagd. Direct voor aanvang van de behandeling wordt nogmaals de risico-inventarisatie op deze klachten doorgenomen.
 2. Bij binnenkomst van de cliënt wordt zijn/haar temperatuur gemeten. Bij verhoging wordt aan de cliënt kenbaar gemaakt dat de afspraak niet door kan gaan. Pas na 24-uur klachtenvrij kan weer een afspraak gemaakt worden.
 3. Een cliënt zonder voornoemde klachten kan gezien worden in de kliniek, hangt eventueel zijn/haar jas zelf op de daarvoor bestemde plaats en gaat vervolgens handen wassen of desinfecteren volgens instructie.
 4. Alleen gezonde medisch specialisten en/of medewerkers (zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving) werken in de kliniek en met de cliënten.
 5. De werkzaamheden in de kliniek (consulten, injecties, behandelingen en of lokale ingrepen) worden verricht door de medisch specialist geassisteerd door het medisch ondersteunend personeel. Medisch specialisten en ondersteunend medisch personeel behoren tot contactberoepen met kennis van infectiepreventie. Zij zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven.
 6. Iedere medisch specialist en medewerker werkt zoveel mogelijk buiten de 1,5-meterzone en behoudt social distance.
 7. Behandelaren dragen handschoenen, mondkapje en waar nodig een beschermingsbril tijdens elke behandeling.
 8. Er zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimtes. Hierbij wordt een afstand aangehouden van > 1,5 meter.
 9. In de wachtkamer wordt een onderlinge afstand van > 1,5 meter gehouden. Dit betekent praktisch dat cliënten precies op het afgesproken tijdstip en uitsluitend alleen naar binnen mogen komen (dus zonder begeleidende partner/vriend(in), kinderen en indien te vroeg, buiten of in de auto moeten wachten. Iedereen dient zich in de kliniek aan het principe van social distancing te houden.
 10. De medisch specialisten en medisch medewerkers dragen specifieke beroepskleding, die aan het einde van de dag in daarvoor speciaal bestemde wasmanden gaat om vervolgens gereinigd te worden.
 11. Voor en na het contact met elke cliënt wordt handhygiëne toegepast, door gebruik van handalcohol of door het wassen van de handen met zeep.
 12. Na het contact met elke cliënt worden tastvlakken gedesinfecteerd met een desinfectiedoekje of alcohol 70%.
 13. De kliniek communiceert bovenstaande regels en werkwijze duidelijk naar de cliënt en alle medewerkers, zowel schriftelijk als mondeling.