Wat is tandenknarsen?

Overmatig tandenknarsen is het beste te omschrijven als het geforceerd over elkaar heen schuiven van tanden en kiezen. Sommigen kauwen, knijpen of klemmen met kracht de tanden en kiezen op elkaar. Dat geeft meestal een schurend of knarsend geluid. Knarsen (of bruxisme)gebeurt overwegend ‘s nachts. Het komt echter ook overdag voor, maar dan meestal het dicht knijpen, kauwen of klemmen van de tanden en kiezen.

Zowel bij kinderen als bij volwassenen komt tandenknarsen voor. Vrijwel iedereen heeft wel een periode in zijn of haar leven waarin wordt getandenknarst. Meestal is het een tijdelijk probleem, dat vanzelf voorbij gaat. Het wordt pas een probleem wanneer het probleem niet over gaat, wanneer klachten ontstaan.

Men noemt dit hyperactiviteit, er is dan sprake van een overmatig gebruik van de kauwspieren.